Speaker Profile

Bora Tuncer

Turkey and Central Asia Region President / Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı

Schneider Electric