Speaker Profile

Coşkun Aral

Documentary Producer and Traveler/ Belgesel Yapımcısı ve Gezgin

Plenary / Ana Oturum

Kıtalar Ayrı, Amaç Aynı: Sürdürülebilir Tarım Yolculuğu
DIFFERENT CONTINENTS, SAME PURPOSE: SUSTAINABLE AGRICULTURE JOURNEY

Özgür Karakaş, Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürü, Nestle Türkiye
Çoşkun Aral, Belgesel Yapımcısı ve Gezgin
Kenan Doğan, İletişim ve Kurumsal İşbirliği Bölüm Başkanı, Tema Vakfı