Speaker Profile

Uzm. Dyt. Dilara Koçak

FAO Zero Waste Zero Hunger Project Supporter / FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık Proje Destekçisi

Mezura Sağlıklı Beslenme ve Danışmanlık

Plenary / Ana Oturum

İyi Yaşam Kararlarını Daha İyi Etkilemek
INFLUENCING BETTER GOOD LIFE DECISIONS

Uzm. Dyt. Dilara Koçak, FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık Proje Destekçisi
Nevra Eker Güryel, Satış & Pazarlama GMY, Eker
Pınar Saltat, Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü, Bayer