Speaker Profile

Ercüment Şener

Head of Creative Strategies / Yaratıcı Stratejiler Başkanı

Ünite İletişim

Plenary / Ana Oturum

“İyi Yaşam” Markalar için Amaçtır/Araçtır
“GOOD LIFE” IS THE PURPOSE/TOOL FOR BRANDS

Bora Tuncer, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı, Schneider Electric
Cevdet Alemdar, Genel Müdür, BRİSA
Ercüment Şener, Yaratıcı Stratejiler Başkanı, Ünite İletişim