Speaker Profile

Gonca Karakaş

President / Başkan

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği