Speaker Profile

Hakan Göker

Corporate Communication & External Relations / Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler

Barilla