Speaker Profile

Hale Saraçoğlu

Head of Business Development and Marketing Turkey & MEA / Türkiye ve MEA İş Geliştirme & Pazarlama Müdürü

Lenzing