Speaker Profile

Jülide Erdoğan

NGO Professional / STK Profesyoneli

Plenary / Ana Oturum

Değişim Lideri Yolları Değiştiriyor
CHANGE LEADER ON CHANGING WAYS

İbrahim Betil, Sivil Toplum Gönüllü
Jülide Erdoğan, STK Profesyoneli