Speaker Profile

Ketrin Gülük

Country Marketing Manager / Ülke Pazarlama Müdürü

H&M