Speaker Profile

Krishna Manda

Senior Manager Sustainability Integration / Sürdürülebilirlik Entegrasyonu Kıdemli Müdürü

Lenzing AG