Speaker Profile

Miray Demirer Acar

Turkey, Middle East and Africa Marketing & Branding Manager / Türkiye, Orta Doğu, Afrika Pazarlama ve Marka Müdürü

Lenzing

Plenary / Ana Oturum

Çevreye Duyarlı Malzemelerle Modayı Yeniden Tasarlamak
REDESIGNING FASHION THROUGH ENVIRONMENTALLY-RESPONSIBLE MATERIALS

Krishna Manda, Sürdürülebilirlik Entegrasyonu Kıdemli Müdürü, Lenzing AG
Miray Demirer Acar, Pazarlama Müdürü, Lenzing Türkiye