Speaker Profile

Miray Demirer Acar

Turkey, Middle East and Africa Marketing & Branding Manager / Türkiye, Orta Doğu, Afrika Pazarlama ve Marka Müdürü

Lenzing