Speaker Profile

Nevra Eker Güryel

Executive Vice President Sales & Marketing / Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Eker

Plenary / Ana Oturum

İyi Yaşam Kararlarını Daha İyi Etkilemek
INFLUENCING BETTER GOOD LIFE DECISIONS

Uzm. Dyt. Dilara Koçak, FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık Proje Destekçisi
Nevra Eker Güryel, Satış & Pazarlama GMY, Eker
Pınar Saltat, Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü, Bayer