Speaker Profile

Pınar Saltat

Consumer Health Marketing Director / Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü

Bayer

Plenary / Ana Oturum

İyi Yaşam Kararlarını Daha İyi Etkilemek
INFLUENCING BETTER GOOD LIFE DECISIONS

Uzm. Dyt. Dilara Koçak, FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık Proje Destekçisi
Nevra Eker Güryel, Satış & Pazarlama GMY, Eker
Pınar Saltat, Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü, Bayer