Speaker Profile

Selin Türkmenoğlu Öbek

Strategy & New Business Development Director / Strateji ve B2G Satış Müdürü

Signify Türkiye