Speaker Profile

Semra Sevinç

Country Director / Ülke Direktörü

Sustainable Brands Istanbul

Plenary / Ana Oturum

Türkiye “İyi Yaşam-Consumer Connect” 2019 Araştırma Sonuçları Açıklanıyor!
Turkey “Good Life-Consumer Connect” 2019 Research Results Are Announced!

Filiz Öztürk, Tüketici Araştırmaları Direktörü, Nielsen Türkiye
Semra Sevinç, Ülke Direktörü, Sustainable Brands

Tüketici Perspektifinden İyi Yaşam Markaları
GOOD LIFE THROUGH THE LENS OF CONSUMER PREFERENCES

Günseli Özen, Genel Yayın Yönetmeni, Marketing Türkiye
Didem Şekerel Erdoğan, Genel Müdür, Nielsen Türkiye
Semra Sevinç, Ülke Direktörü, Sustainable Brands