Speaker Profile

Süheyl Aybar

Vice President of Operational Excellence, Quality and Sustainability / Operasyonel Mükemmellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı

Ülker